Bruun Rasmussen Auctioneers of Fine Art
Kom til 70-års jubilæumsauktion!
› Auctions › Auction 860
| › Register new Customer   › Log in |  

Nu åbner dørene til efterårets store møntauktion på Baltikavej 10 i Nordhavn. I alt svinger vi hammeren over 739 katalognumre med numismatiske sjældenheder, men det ultimative højdepunkt er en dobbelt speciedaler slået i Norge i 1658 til en vurdering på 1,2 mio. kr. 

 

Uanset hvad man samler på, eller om man overhovedet samler, bør man  unde sig selv fornøjelsen at studere kat.nr. 447 – en dobbelt speciedaler slået i Norge i 1658 under den danske konge Frederik III. ”Unik” – næppe noget andet ord har en så forjættende klang i en møntsamlers øre. Unikke hovedtyper befinder sig med få undtagelser kun på museer, og for selv de største samlere vil det absolut optimale derfor være et stykke, om hvilket man kan sige, at det er ”unikt i privateje”.

 

Når vi derfor på auktionen kan præsentere en imposant hovedtype, der ikke blot er virkelig unik, men hidtil har været ganske ukendt både for samlere og museumsfolk i ind- og udland, så vil vi nok blive undskyldt, at vi ikke holder os tilbage for at tale om en sensation. At denne pragtmønt er dømt til at blive den dyreste mønt, der nogensinde er solgt på auktion i Danmark, er helt naturligt, for hvad den har i sjældenhed, har den tillige i æstetisk appeal, kvalitet og historisk betydning. Nej, adjektivet unik kan i sagens natur ikke gradbøjes, men alligevel er dette fascinerende stykke utvivlsomt det mest unikke, møntafdelingen nogensinde har haft mulighed for at udbyde på auktion.

 

Ældre danske mønter

Skønt den netop omtalte mønt selvfølgelig vil løbe med en stor del af opmærksomheden, kan det dog ikke skygge for det faktum, at vi på denne auktion generelt kan præsentere et helt usædvanlig stort og fint udbud af ældre danske og dansk-norske mønter, heraf ikke mindre end 70 eksemplarer præget før Valdemar d. Store besteg tronen i 1154. For at give et indtryk af auktionens udvalg af markante mønttyper fra nyere historisk tid kan jeg i flæng nævne: tyve dobbelt-, hel- , eller halvspecier fra Christian IV, elleve Ebenezer-stykker slået i forbindelse med stormen på København i 1659, toogtyve norske kronestykker fra Christian V, fire rejsedalere præget til Frederik V's rejse i Norge i 1749, fem Albertsdalere fra Christian VII, nitten enkelt og dobbelt d'or osv., osv. At materialet er blevet så interessant skyldes naturligvis, at vi har kunnet disponere over flere glimrende samlinger med forskelligt fokus.

 

Antikke sjældenheder

Antallet af antikke mønter er beskedent, men kvaliteten er høj, og det ultimative ikon i den antikke verdens numismatik, en signeret dekadrakme fra Syracusa, hører ikke just til almindelighederne på danske auktioner. Særlig interessant blandt de udenlandske mønter er et fint eksemplar af en irsk penning fra den sene vikingetid, der kun kendes i ganske få eksemplarer.

 

Pengesedler

Afdelingen af pengesedler anføres fornemt af en hundredekroneseddel fra 1894 og to halvtredskronesedler fra 1900 og 1907 og fortsætter bl.a. med ikke mindre end fem forskellige underskriftsvarianter af den uhyre sjældne hundredekroneseddel fra 1924 uden litra A, som af forfatterne til Siegs seddelkatalog 2014 kun var kendt i to eksemplarer i alt!

 

Medailler

Smukke historiske medailler, som mange møntsamlere ganske uforståeligt ikke interesserer sig for, har også fundet vej til kataloget, der meget passende afsluttes med et andet auktionskatalog nemlig værket over lensgreve Otto Thotts fremragende mønt- og medaillesamling, der solgtes i 1788 og 1789.

 

Som sædvanlig glæder vi os til at byde ”små” som ”store” samlere velkommen til en lang dag, der denne gang vil skrive auktionshistorie.

 

Auktion

Tirsdag den 3. november kl. 10 på Baltikavej 10 i Københavns Nordhavn 

 

Tidpunkter for eftersynet

  • Søndag 1/11 kl. 10-17 (på Møntbørs 2015)

  • Fredag 23/10 kl. 10-15.30

  • Mandag 2/11 kl. 10-17

  • Tirsdag 3/11 kl. 9-10

 

Se hela udbuddet

Bestil kataloger

Læs om budgivning

 

 

Mønter

860, Baltikavej
3 Nov   › Show prices

Tuesday, 3 November at 10 AM

Preview starting Friday 23 October

Mønter, Lot no. 1–739

› Show prices 
Bredgade
Bredgade 33
DK-1260 København K
Tel. +45 88 18 11 11
Fax +45 88 18 11 12
› bredgade@bruun-rasmussen.dk  
Havnen
Sundkrogsgade 30
DK-2150 Nordhavn
Tel. +45 88 18 11 11
Fax +45 88 18 11 12
› havnen@bruun-rasmussen.dk  
Baltikavej
Baltikavej 10
DK-2150 Nordhavn
Tel. +45 88 18 11 11
Fax +45 88 18 11 12
› baltikavej@bruun-rasmussen.dk  
Aarhus
Søren Frichs Vej 34D
DK-8230 Åbyhøj
Tel. +45 88 18 11 00
Fax +45 88 18 11 12
› aarhus@bruun-rasmussen.dk  
Privacy statement About Bruun Rasmussen Contact us Newsletter