Bruun Rasmussen Kunstauktioner
Absolut sidste frist!
| › Opret ny kunde   › Log ind |  

Vurdering online

Selvom Bruun Rasmussen udbyder mere end 100.000 katalognumre på årets auktioner, gennemføres samtidig et langt større antal vurderinger af objekter og samlinger. I årets løb har husets sagkyndige mere end 250.000 objekter til bedømmelse. Bruun Rasmussen tilbyder tillige vurdering via hjemmesiden.

Online vurdering

For gratis online vurdering, udfyld venligst nedenstående formular så udførligt som muligt.

De bør være opmærksom på følgende:

  • Online vurderinger foretages kun for enkeltstående genstande og ikke for større samlinger.

  • Tag helst flere billeder – både billeder af hele genstanden samt detaljebilleder.

  • Vedhæft fotografier i JPEG-format.

  • Få så mange detaljer som muligt med i beskrivelsen – f.eks. oplysninger om kunstner/hvem har fremstillet objektet, fremstillingsår, størrelse, historik og hvad De ellers måtte have af oplysninger, der er relevant for en vurdering.

  • Vi har ikke mulighed for at besvare forespørgsler, der falder uden for Bruun Rasmussen Kunstauktioners virkefelt.

  • Der tages forbehold for vurderingens rigtighed, da denne er beroende udelukkende på et skøn ud fra det tilsendte oplysnings- og fotomateriale og kan ikke erstatte en undersøgelse in natura. Bruun Rasmussen fraskriver sig derfor ethvert ansvar for eventuelle fejl i vurderingen.

  • Vurderingerne må ikke kopieres eller distribueres til andet formål uden skriftlig tilladelse fra Bruun Rasmussen Kunstauktioner. Vurderingerne må f.eks. ikke ligge til grund for juridiske sammenhænge, herunder forsikringssager, skifteretssager og lignende.

  • Vurderingerne er udelukkende til privat brug, og må ikke anvendes i anden kommerciel forbindelse, f.eks. ved videresalg til tredjepart. Bruun Rasmussen Kunstauktioner forbeholder sig i sådanne tilfælde retten til at opkræve et vurderingshonorar.


‹ Tilbage

› Bredgade  
Bredgade 33
DK-1260 København K
Tel. +45 88 18 11 11
Fax +45 88 18 11 12
› bredgade@bruun-rasmussen.dk  
› Havnen  
Sundkrogsgade 30
DK-2150 Nordhavn
Tel. +45 88 18 11 11
Fax +45 88 18 11 12
› havnen@bruun-rasmussen.dk  
› Baltikavej  
Baltikavej 10
DK-2150 Nordhavn
Tel. +45 88 18 11 11
Fax +45 88 18 11 12
› baltikavej@bruun-rasmussen.dk  
› Aarhus  
Søren Frichs Vej 34D
DK-8230 Åbyhøj
Tel. +45 88 18 11 00
Fax +45 88 18 11 12
› aarhus@bruun-rasmussen.dk  
Fortrolighedspolitik Om Bruun Rasmussen Kontakt os Nyhedsbrev Mobilvisning